شاخه‌ها

Information

تولید کننده‌ها

محصولات جدید

فراهم کننده‌ها

  • Fashion Supplier

New products

Showing 1 - 9 of 9 items
  • لامپ فیلیپس یووی 7 وات دوپینولتاژ: 46 ولتساخت لهستانشکل پایه: G23وزن: 26 گرمتوان مصرفی: 7 واتپرتو یوویسی: 1.5 واتکد لامپ: TUV PL-S 7W/2P 1CTطول موج: 253.7 نانو مترجریان (آمپر): 175 میلی آمپرطول لامپ: 13.55 سانتی مترطول عمر مفید : 9000 ساعتکاربرد:استریل کردن آب و هوا و سطوح

  • لامپ فیلیپس یووی 5 وات دوپینولتاژ: 34 ولتساخت لهستانشکل پایه: G23وزن: 22 گرمتوان مصرفی: 5 واتپرتو یوویسی: 1.1 واتکد لامپ: TUV PL-S 5W/2P 1CTطول موج: 253.7 نانو مترجریان (آمپر): 180 میلی آمپرطول لامپ: 10.5 سانتی مترطول عمر مفید : 9000 ساعتکاربرد:استریل کردن آب و هوا و سطوح

  • لامپ فیلیپس یووی 8 واتولتاژ: 56 ولتساخت لهستانشکل پایه: G5وزن: 25.3 گرمتوان مصرفی: 8 واتپرتو یوویسی: 2.4 واتکد لامپ: TUV 8W FAMمقدار جیوه: 4.4 میلی گرمطول موج: 253.7 نانو مترجریان (آمپر): 150 میلی آمپرطول لامپ: 28.33 سانتی مترطول عمر مفید : 11000 ساعتکاربرد:استریل کردن آب و هوا و سطوح

  • لامپ فیلیپس یووی 6 واتولتاژ: 42 ولتشکل پایه: G5وزن: 21 گرمتوان مصرفی: 6 واتپرتو یوویسی: 1.7 واتکد لامپ: TUV 6W FAMمقدار جیوه: 4.4 میلی گرمطول موج: 253.7 نانو مترجریان (آمپر): 160 میلی آمپرطول لامپ: 21.21 سانتی مترطول عمر مفید : 9000 ساعتکاربرد:استریل کردن آب و هوا و سطوح

  • لامپ فیلیپس یووی 4 واتولتاژ: 29 ولتشکل پایه: G5وزن: 18.6 گرمتوان مصرفی: 4 واتپرتو یوویسی: 0.9 واتکد لامپ: TUV 4W FAMمقدار جیوه: 4.4 میلی گرمطول موج: 253.7 نانو مترجریان (آمپر): 170 میلی آمپرطول لامپ: 13.59 سانتی مترقطر لامپ: 16 میلی متر (T5)طول عمر مفید : 6000 ساعتکاربرد لامپ یووی:استریل کردن آب و هوا و سطوح

  • ولتاژ: 72 ولتقطر لامپ: T8وزن: 100 گرممقدار جیوه: 2 میلی گرمتوان مصرفی: 16.7 واتجریان (آمپر): 265 میلی آمپرطول لامپ: 60.4 سانتی مترطول عمر مفید : 9000 ساعتپرتو یو وی سی: 4.5 واتکد محصول: TUV T8 F17 1SL/2

  • ولتاژ: 103 ولتشکل پایه: G13قطر لامپ: T8وزن: 173 گرممقدار جیوه: 2 میلی گرمتوان مصرفی: 36 واتجریان (آمپر): 440 میلی آمپرطول لامپ: 119.94 سانتی مترقطر لامپ: 28 میلی متر (T8)طول عمر مفید : 9000 ساعتپرتو یو وی سی: 15 واتطول موج: 253.7 نانو مترکد محصول: TUV 36W 1SL

  • ولتاژ: 86 ولتشکل پایه: G13قطر حباب: T26وزن: 131 گرممقدار جیوه: 2 میلی گرمتوان مصرفی: 55 واتجریان (آمپر): 770 میلی آمپرطول لامپ: 89.46 سانتی مترقطر لامپ: 28 میلی متر (T8)طول عمر مفید : 9000 ساعتپرتو یو وی سی: 17.5 واتطول موج: 253.7 نانو مترکد محصول: TUV 55W HO 1SL

  • ویژگی لامپ فیلیپس یووی 15 وات: ساخت: هلندولتاژ: 54 ولتوزن: 81.6 گرمشکل پایه: G13پرتو یووی: 4.9 واتمقدار جیوه: 2 میلی گرمتوان مصرفی: 15 واتتعداد در کارتن: 25 عددطول لامپ: 43.74 سانتطول موج: 253.7 نانو متر

Showing 1 - 9 of 9 items